Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Pėteraitis

XX a. lietuvių mokytojas.

Pteraitis Jurgis 1905 V 16Gedminuose (Klaipėdos aps.) 1976 III 16Čikagoje (JAV), mokytojas. 1931 baigė Tauragės mokytojų seminariją. Mokytojavo Rimkų privačioje pradinėje mokykloje, nuo 1933 Vytauto Ddidžiojo universitete studijavo istoriją. Baigęs studijas dirbo Kaune. 1944 išvyko į Vokietiją, studijavo Erlangeno universitete, dirbo lietuvių gimnazijose ir rašė lietuvių spaudoje. Persikėlė į JAV. 1959 Čikagoje dirbo aukštesnėje lituanistikos mokykloje ir pedagoginiame institute.

MLFA