Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Peteraitis

Klaipėdos krašto sukilimo savanoris.

Peteraitis Jurgis 1898 IV 8Bismarcko kolonijoje ?, savanoris. Į Klaipėdos krašto sukilimo savanorių armiją įstojo 1923 I 26. Buvo baigęs liaudies mokyklą (mokėjo lietuvių – gimtąją bei vokiečių kalbas), 2 metus tarnavo Vokietijos kariuomenėje jūrininku. Gyveno gimtinėje su tėvais. Priklausė Rusnės jaunimo draugijai Tiltas.

Algirdas Antanas Gliožaitis