Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Peteraitis

Klaipėdos krašto sukilimo savanoris.

Peteraitis Jurgis 1894 V 8 Darcepliuose ?, savanoris. Į Klaipėdos krašto sukilimo savanorių armiją įstojo 1923 I 23. Buvo baigęs liaudies mokyklą (mokėjo lietuvių – gimtąją bei vokiečių kalbas), 5 metus tarnavo Vokietijos kariuomenėje. Gyveno gimtinėje su tėvais. Ambasadorių konferencijai 1923 II 16 priėmus sprendimą, patenkinantį 1923 I 19 Šilutės seimo deklaracijos nuostatą prisijungti Klaipėdos kraštui prie Lietuvos, 1923 III 31 demobilizuotas.

Algirdas Antanas Gliožaitis