Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Mačkus

Georg Mackus, XX a. verslininkas.

Mãčkus Jurgis (Georg Mackus), 1901 V 10 Stučiuose 1977 Detmolde, verslininkas. Miko Mačkaus ir Marinkės Dovilikės (Mačkai) vyriausias sūnus, vedė Karaliaučiaus mėsininko dukterį Annaliese. Iki 1939 išsikėlė gyventi į Vakarų Vokietiją. Düsseldorfe turėjo savo verslą (nuomojo namus).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Jurgis Mačkus Berlyne, apie 1923 / Iš Erikos Mačkutės albumo