Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Kavolis

George Kawohl, XIX–XX a. mažažemių ūkininkų sūnus.

Kavõlis Jurgis, Kawohl George 1863 1937Winnipege (Kanadoje). Klaipėdos apskrities Dieglių kaimo mažažemių ūkininkų Anės ir Kristupo Kavolių sūnus. Atitarnavęs kaizerio kariuomenėje, 1895 emigravo į Kanadą. Išliko vertingų Kavolio laiškų apie pirmuosius Mažosios Lietuvos išeivius Kanadoje, jų gyvenimą. Tuomet ten jau gyveno Albužiai, Bendikai, Bertulaičiai, Brumpreikšai, Kalviai, Kybrancai, Kvaukos, Matijošiai, Pėteraičiai, Poškai, Preikšaičiai, Redveikiai, Seigiai, Stubriai, Šubertai, Šmitai.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai. V., 2000.

Iliustracija: Jurgis Kavolis, apie 1900. Gruyt Smitho fotosalonas / Iš Domo Kauno rinkinio