Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Gegužis

XIX–XX a. JAV lietuvių veikėjas.

Gegùžis Jurgis 1877 IV 15Norkūnuose (Gelgaudiškio vlsč., Šakių aps.) 1943 II 21South Bostone (JAV), JAV lietuvių veikėjas. Išvyko į Mažąją Lietuvą ir ten kurį laiką dirbo Martyno Jankaus spaustuvėje Tilžėje, kartu slaptai gabendamas lietuviškus raštus į Didžiąją Lietuvą. Apie 1898 prie sienos suimtas ir atiduotas į kariuomenę. Atlikęs privalomąją tarnybą išvyko į Škotiją. Čia 1905–1906 redagavo laikraštį Laikas. 1906 atvyko į JAV, kelerius metus dirbo įvairiose lietuvių spaustuvėse. Bendradarbiavo Darbininkų Viltyje, Kovoje, Vienybėje Lietuvininkų. 1908 su S. Michelsonu iš A. Žvinglio atpirko 1905 South Bostone įsteigtą Keleivį (jį leido iki 1943). Parašė apysaką Dievo žmogus (1908).

LE