Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Dovilas

miškininkas.

Dovlas Jurgis Galtuose (Dovilų vlsč., Klaipėdos aps.), miškininkas. 1929 baigė Lietuvių gimnaziją Klaipėdoje ir įstojo į Alytaus aukštesniąją miškininkystės mokyklą. Ją baigęs dirbo Tauragėje miškų urėdo įstaigoje.

Jurgis Reisgys