Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Dėnas

Dehn, XX a. sakytojas.

Dnas Jurgis, Dehn (1877 X 21Buikiškėje (Žemaičių Naumiesčio parapija, Didžioji Lietuva) 1960 VIII 11Adelaidėje (Australija), sakytojas. Jo senelis Jokūbas Dėnas kilęs iš Natkiškių parapijos Mažojoje Lietuvoje. XIX a. viduryje jis persikėlė į Tauragės parapiją. Jaunystėje Dėnas pradėjo skaityti Šventąjį Raštą, pasimokė vokiečių kalbos. Tapęs sakytoju, skelbė Evangeliją Žemaičių Naumiesčio, Tauragės, Kretingos ir Mažosios Lietuvos Katyčių, Šilutės, Priekulės, Klaipėdos, Kretingalės parapijose. Naumiesčio ir Sartininkų apylinkių evangelikams atlikdavo laidotuvių pamaldas, Pirmojo pasaulinio karo fronte esančiam šeimos galvai parašydavo laišką nuo artimųjų. Surinkimuose mėgdavo ilgas giesmes ir maldas. Be Evangelijos ir Apaštalų laiškų, pamokslams tekstus imdavo iš psalmių. 1944 pasitraukė į Vokietiją; čia baigėsi 30 metų trukęs sakytojavimas. Altheimo kaime, Württembergo krašte, Dėnas vertėsi siuvėjo amatu. 1950 apsigyveno pas dukrą Liliją Adelaidėje.

L: Svečias, 1961, nr. 1.

Algirdas Matulevičius