Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Brožaitis

XX a. ekonomistas, visuomenininkas.

Brožáitis Jurgis 1906 VI 8Slengiuose (prie Klaipėdos) 1959 III 21Čikagoje (JAV), ekonomistas, visuomenininkas. Tėvas – stambus ir pasiturintis ūkininkas, vedęs Zauniūtę, leido Brožaitį į mokslus. Baigė Klaipėdos Luizės gimnaziją, Karaliaučiaus aukštąją prekybos mokyklą, studijavo ekonomiką Vokietijoje, Kölno ir Frankfurto prie Maino universitetuose. 1933 įsigijo diplomuoto komersanto vardą. Praktikavosi Credit Lyonnais banke Paryžiuje. Grįžęs į Lietuvą, Klaipėdoje redagavo Keleivį, dirbo Lietūkyje ir apie 3 metus Kainų tvarkytojo įstaigoje. 1938 įstojo į Londono ekonominių ir politinių mokslų institutą, rengėsi doktorantūrai, tačiau 1939 prasidėjęs karas privertė Brožaitį grįžti į Lietuvą. Paskirtas Vilniaus universiteto profesoriaus asistentu. 1940 XI 14 apgynė disertaciją Lietuvos pramonės kraštų struktūra. Jau tada dalyvaudavo tenykščių mažlietuvių sambūriuose. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 išvyko į JAV, dirbo fabrike, o vakarais dėstė koledžuose. 1952 Buena Vista presbiterionų koledže Storm Lake (Ajovos valstijoje) gavo profesoriaus vardą. Po kelerių metų grįžo į Čikagą ir dirbo atskaitomybės įstaigose. Priklausė Čikagos Mažosios Lietuvos draugijai ir Rezistencinio sąjūdžio centro komitetui. Nepaisydamas rimtos ligos ir daktaro Šaulio (Augustės Zauniūtės vyro) perspėjimų, daug dirbo, lankė mažlietuvių sueigas, skaitė paskaitas. Palaidotas Čikagoje, Lietuvių tautinėse kapinėse, išlydėtas didžiausio lietuvininkų būrio, Mažosios Lietuvos draugijų ir organizacijų narių.

Vilius Pėteraitis

MLFA