Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Brožaitis

XIX–XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

Brožáitis Jurgis 1872 XII 12Vėveriškiuose (Klaipėdos aps.) 1944, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Jokūbo Brožaičio brolis. 1894–1897 tarnavo Karaliaučiuje, 16‑ajame artilerijos pulke. 1899–1900 mokėsi aukštesniojoje Šilutės žemės ūkio mokykloje. 1916–1918 dalyvavo Pirmajame pasaulinime kare. Nuo 1889 dalyvavo lietuvių tautiniame sąjūdyje, prisidėjo prie Lituania bendrovės leidžiant laikraštį Apžvalga. Veikė Lietuviškų konservatyvų skyrimo draugystėje, kovojo dėl lietuvių teisių.

LE

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Jurgio Brožaičio iš Slengių (gimęs Vėveriškiuose) ir Emos Vitėšius iš Paleičių vestuvės, 1931 / Iš Rūtos Kėkštaitės-Mačiūnienės albumo