Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Adolfas Jaudžimis

XX a. evangelikų liuteronų kunigas (1940).

Jáudžimis Jurgis Adolfas 1908 VII 10Pipiruose (Trušelių vls., Klaipėdos aps.) 1987 II 24Flomersheime (prie Frankenthalio, Vokietija), evangelikų liuteronų kunigas (1940). 1933 baigė Klaipėdos mokytojų seminariją, 2 metus mokytojavo Klaipėdos krašte. Nuo 1935 Vytauto Didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakultete studijavo teologiją. Teologijos ir filosofijos studijas tęsė Vienoje, Bazelyje, Ciuriche ir Rygoje (baigė 1940). Pirmą teologijos egzaminą pro venia concionandi išlaikė Kaune, čia 1940 VII 14 ordinuotas kunigu. 1939 III 23 Vokietijai atplėšus Klaipėdos kraštą, optavo Lietuvos pilietybę. 1940–1941 kunigavo Kalvarijoje (Didžiojoje Lietuvoje). Kaip repatriantas 1941 pavasarį atvyko į Vokietiją, dirbo kunigu ir mokytoju repatriantų stovyklose. 1942–1945 tarnavo Vokietijos kariuomenėje. 1945–1951 kunigavo Langendembache, 1951–1959 Pössnecke (Tiuringijos žemėje). 1959 iš Rytų Vokietijos pabėgo į Vakarų Vokietiją. 8 metus kunigavo Ludwigshavene prie Reino, vėliau (iki 1978) – Frankenthalyje. Išėjęs į pensiją pavaduodavo kitus kunigus, lankė ligonius, religijos temomis rašė į vokiečių spaudą.

Fricas Skėrys

Algirdas Žemaitaitis