Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgaičiai, 2

kaimas, valsčiaus centras ir dvaras Darkiemio apskrityje, Trempų parapijoje.

Jùrgaičiai, 2; (vok. Jurgaitschen, nuo 1938 Jürgenfelde; rus. Judino), kaimas, valsčiaus centras ir dvaras Darkiemio apskrityje, Trempų parapijoje, 16 km į šiaurės vakarus nuo Darkiemio, 4 km į šiaurės vakarus nuo Trempų, prie Dėlingos (Auksinės intakas). Valsčiaus kaimai: Kandžiai, Karklynai, Krušynai, Kuiniai, Lenkimai, Šileliai, Šiupiniai ir Žemaičiai. Jurgaičiuose buvo dviklasė pradžios mokykla, o Kandžiuose, Krušynuose, Kuiniuose, Lenkimuose ir Šileliuose – vienklasės mokyklos. Valsčiaus vietovardžiai tik lietuviški. Net po didžiojo maro ir kolonizacijos lietuviai 1736 sudarė 2/3 visų gyventojų (iš 262 gyventojų 172 buvo lietuviai). 1939 buvo 290 gyventojų. Jurgaičiai buvo stambaus valstybinio dvaro sodyba su didžiuliais ūkiniais ir gamybiniais pastatais; ji buvo įsikūrusi pakilumoje prie upelio drėgno slėnio (nusausinto griovių tinklu, ištiesinant ir patį upelį). Prie dvaro sodybos rytinio pakraščio buvo prisišliejusi kumečių gyvenvietė – gatvinis kaimas su taisyklingai išrikiuotomis sodybomis. Jurgaičių dvarui priklausė dideli aplinkiniai žemes plotai.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Jurgaičių dvaro, Darkiemio apskrityje, kumetynas, 1995

Iliustracija: Jurgaičių dvaro, Darkiemio apskrityje, tvartas, 1995