Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Jūra“, 4

iliustruotas žurnalas, nuo 1999 einantis Klaipėdoje.

„Jūra“, 4. 1999 VII vėl Klaipėdoje pradėtas leisti gausiai iliustruotas dvimėnesinis jūros verslo ir marinistikos žurnalas. Leidėjas – Z. Tallat-Kelpšaitės perimtas Žurnalo „Jūra“ paramos fondas. Redaktorė Z. Tallat Kelpšaitė. Apimtis iki 52 puslapių. Pirmojo numerio tiražas 15 tūkst. egzempliorių. Nuo 2000 Jūrą leidžia Jūros paramos fondas ir UAB Jūrų informacijos centras. Jūra pakeitė savo profilį, tapo tarptautiniu jūros verslo žurnalu, leidžiamu lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. Tiražas apie 5000 egzempliorių. Jūros tikslas – pristatyti pasauliui Lietuvą kaip jūrinę valstybę, o Klaipėdos uostą – kaip patrauklų jūrų uostą.

Kostas Kaukas

Iliustracija: Žurnalo „Jūra“ viršelis, 2000, nr. 2