Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Jūra“, 3

1995–1996 Vilniuje leistas žurnalas.

„Jūra“, 3, Žurnalo ,,Jūra“ paramos fondo 1995–1996 Vilniuje leistas dvimėnesinis žurnalas. Steigėjas ir redaktorius Ignas Pikturna. Tiražas 10 000 egzempliorių.

ŽE