Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozė Augaitytė

XX a. dainininkė, pedagogė.

Augaitỹtė Juozė 1906 V 1Kuisiuose (Tauragės aps.) 1996 X 6Filadelfijoje (JAV), dainininkė (lyrinis sopranas), pedagogė. 1925–1928 studijavo Klaipėdos muzikos mokykloje, koncertavo su Klaipėdos Giedotojų draugija, dalyvavo statant Miko Petrausko operą Eglė žalčių karalienė. 1928–1933 mokėsi Milano G. Frescobaldi muzikos institute. 1933–1941 Valstybės teatro Kaune, 1942–1944 Vilniaus operos trupės solistė. 1944 pasitraukė į Vakarus. Vokietijoje su koncertais aplankė daugumą lietuvių kolonijų. 1949 apsigyveno Filadelfijoje. Dėstė dainavimą kolegijoje Corns College of Music, turėjo savo studiją, priklausė The Philadelphia Music Club, vadovavo lietuvių moterų klubui.

Danutė Petrauskaitė

Iliustracija: Juozė Augaitytė, apie 1960 / Iš Danutės Petrauskaitės rinkinio