Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Toliušis

XX a. veterinarijos gydytojas, Lietuvos kariuomenės atsargos karininkas.

Toliùšis Juozas 1897 II 18Miliušių dvare (Eržvilko vls.) 1941 VI 23Tauragėje, veterinarijos gydytojas, Lietuvos kariuomenės atsargos karininkas. 1919 baigė Lietuvos Karo mokyklą, dalyvavo kautynėse su lenkais. 1920 buvo lenkų įkalintas, pabėgo ir grįžo į frontą, tarnavo kariuomenėje iki 1922. 1926 baigė Lietuvos universiteto Veterinarijos skyrių. 1926–1934 dirbo Tauragės apskrities, 1934–1936 – Pagėgių apskrities veterinarijos gydytoju. Ten ėjo ir pasienio veterinarijos gydytojo pareigas, į kurias buvo paskirtas vietoj dėl politinių priežasčių į Karaliaučių pabėgusio Kutschbacho. Gyvendamas Pagėgiuose iš nacių susilaukė daug grasinimų, puolimas ypač sustiprėjo 1934–1935, nagrinėjant Neumanno–Sasso bylą, kurioje J. Toliušio brolis Zigmas buvo civilinis ieškovas ir dalyvavo kaltinime. 1940 SSRS okupavus Lietuvą J. Toliušis buvo suimtas ir įkalintas Tauragės kalėjime. 1941 VI 22 sovietams traukiantis, su kitais politiniais kaliniais buvo išlaisvintas, dalyvavo Birželio sukilime (1941 VI 22–27), jo metu žuvo.

Iliustracija: Juozas Toliušis / Iš knygos „Kovos keliais“. Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas. Redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis. Klaipėda, 1938