Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Ložinskis

XIX–XX a. lietuvių knygnešys.

Ložnskis Juozas (apie 1858 Paalančiuje, Kretingos apylinkėje po 1909 prie Dūkšto, Vilniaus krašte), lietuvių knygnešys. Mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1887 joje įkurtos slaptos Lietuvos mylėtojų draugijos narys. Rūpinosi lietuviškų knygų išleidimu Tilžėje ir platinimu. 1889 pašalintas iš seminarijos įtarus bendradarbiavimu draudžiamoje spaudoje. Atsidėjo šios spaudos gabenimui ir platinimui. Ložinskis buvo Lietuvos mylėtojų draugijos knygnešys-paštininkas: į Tilžę vežė rankraščius Žemaičių ir Lietuvos apžvalgai, Tėvynės sargui ir kitiems laikraščiams, iš Tilžės – knygas. Ložinskis pasiekdavo Vilnių, Daugpilį, Jelgavą, Rygą bei Petrapilį. Jis įsteigė žuvų augintojų draugiją kaip knygnešio darbo priedangą.

L: Šimtas knygnešių, V., 1998, p. 75.

LE