Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Kralikauskas

XX–XXI a. lietuvių rašytojas.

Kralikáuskas Juozas 1910 X 22Kreivonyse (Trakų aps.) 2007 II 25Vilniuje, rašytojas. 1928 baigė S. Daukanto mokytojų seminariją, 1940 Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1942–1944 gimnazijos direktorius Kaune. 1944 pasitraukė iš Lietuvos, dirbo Kanadoje. 1994 grįžo į Lietuvos Respubliką. Be kitų kūrinių, parašė istorinius biografinius romanus Martynas Mažvydas Vilniuje (Čikaga, 1976) ir Įkaitę Vilniaus akmenys (Čikaga, 1979), kuriuose su meile ir pagarba vaizduojami XVI a. lietuviai kultūrininkai, Reformacijos pradžia Didžiojoje Lietuvoje, Prūsijos įtaka.

LE