Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Kojelis

XX–XXI a. lietuvių filologas, žurnalistas.

Kojẽlis Juozas 1916 XII 2Viekšnaliuose (Telšių aps.) 2010 XI 11Kaune, filologas, žurnalistas. Studijas pradėjo Vytauto Didžiojo Universitete, 1940 baigė Vilniaus universitetą. Už antinacinio pasipriešinimo organizavimą gestapo kalintas Klaipėdos, Ragainės ir Kauno kalėjimuose. 1945–1946 buvo Müncheno lietuvių gimnazijos mokytojas, direktorius. 1949 atvyko į JAV. Dirbo lietuvių mokyklose. 1952–1961 buvo žurnalo Lietuvių dienos redakcijos darbuotojas. 1953 kartu su J. Vitėnu suredagavo Amerikos lietuvių vardyną. Bendradarbiavo leidiniuose Žemaičių žemė, Aidai, Draugas. Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje, skelbė savo rašinius lietuvių spaudoje, išleido straipsnių rinkinį: Iš tamsos į šviesą (1996) su prisiminimais apie Klaipėdos bei Ragainės kalėjimus.