Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Kiaulakis

Karaliaučiaus lietuvių kultūros puoselėtojas.

Kiaũlakis Juozas 1930 III 19Kvėdarnoje (Tauragės aps.), Karaliaučiaus lietuvių kultūros puoselėtojas. Dėl sunkių gyvenimo sąlygų nebaigė vidurinės mokyklos. 1947 Klaipėdos amatų mokykloje įgijo staliaus apdailininko amatą. Dirbo atstatant sugriautą Klaipėdą. 1953 apsigyvenęs Karaliaučiuje dirbo statybos organizacijose. Įsitraukė į lietuvybės gaivinimo veiklą; su kitais įsteigė Rėzos lietuvių kultūros bendriją. Nuo vaikystės mėgo lietuvių liaudies dainas, bažnytines giesmes. 1950 dalyvavo Dainų šventėje Vilniuje, 1998 (su Karaliaučiaus lietuvių meno kolektyvais) Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje. 1998 subūrė Karaliaučiaus tautiečius į vyrų folklorinį ansamblį Pinki vaike ir jam vadovauja. Dalyvauja vietos lietuvių bendrijos kultūrinėje veikloje.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Juozas Kiaulakis, 1970 / lš Algirdo Matulevičiaus rinkimo