Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Jakštas

XX a. lietuvių istorikas.

Jãkštas Juozas 1900 IX 9Slabadoje (Ukmergės aps.) 1989 VII 31Clevelande (JAV), istorikas. Istorijos mokslų daktaras (1938). 1928 baigė Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1929–1931 tobulinosi Berlyno, 1931–1932 ir 1934–1936 Vienos universitetuose. 1932–1939 Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas; šiame universitete apgynė istorijos daktaro disertaciją. 1940–1943 Vilniaus universiteto docentas. 1944 pasitraukė į Vakarus. 1949 apsigyveno JAV. Nuo 1953 Lietuvių enciklopedijos vidurinių amžių istorijos skyriaus, 1971–1983 leidinio Lietuvių tautos praeitis redaktorius. 1971–1982 Lietuvių istorijos draugijos pirmininkas. Vienas žymiausių Lietuvos vidurinių amžių tyrėjų. Su Prūsija bei Mažąja Lietuva susijusios monografijos ir studijos: Vokiečių ordinas ir Lietuva Vytenio ir Gedimino metu (1935); Žvilgsnis į Mažosios Lietuvos istoriografiją (1968); Mažosios Lietuvos apgyvendinimas iki XVII a. pabaigos (1970); Dr. Jonas Šliūpas (1979). Studijose apie Mažąją Lietuvą ir Lietuvių enciklopedijoje t. 15 straipsnyje Mažosios Lietuvos istorija sukritikavo vokiečių tyrėjų Gertrūdos ir Hanso Mortensenų iškeltą didžialietuvių antplūdžio, vykusio XV–XVI a. pradžioje į Mažąją Lietuvą, teoriją. Jakšto įsitikinimu, būta tik atskirų žemaičių imigrantų bei pabėgėlių, tačiau mažlietuvių pagrindą sudarė skalviai ir nadruviai; pastangos įrodyti pastarųjų prūsiškumą esančios bergždžios. Veikalų Jogaila (1935), Lietuvos istorija (1936; parašė skyrius nuo seniausių laikų iki krikščionybės įvedimo), Lithuania (1969) bendraautoris.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Juozas Jakštas / Iš knygos „JAV lietuviai“, t. 1, 1999