Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Grigalavičius

XX a. Lietuvos komunistų partijos (LKP) ir Lietuvos SSR veikėjas.

Grigalãvičius Juozas 1913 X 18Šemetuose (Rokiškio aps.) 1983 VII 9Vilniuje, Lietuvos komunistų partijos (LKP) ir Lietuvos SSR veikėjas. Už komunistinę veiklą 1934 nuteistas 4 metus kalėti. Atlikęs bausmę toliau dalyvavo antivalstybinėje veikloje. Nuo 1940 užėmė aukštus postus LKP. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, pasitraukė į SSRS gilumą. 1944–1946 LKP (b) Kauno miesto komiteto, 1948–1950 Šilutės apskrities LKP komiteto I sekretorius. 1950–1953 LKP Klaipėdos srities komiteto sekretorius. 1946 ir 1959 buvo svarstomas ir kaltinamas nukrypimais nuo SSKP internacionalinės politikos. Knygoje Kai Lietuvoje šeimininkavo stalinistai 1944–1953 (1991) pateikė nemažai faktų apie Šilutės apskrities ir Klaipėdos srities pokario partijos ir administracijos veikėjus, atskleidė jų piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, materialinių vertybių grobstymą, žmonių apgaudinėjimą, kyšininkavimą.

Nastazija Kairiūkštytė