Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Dalinkevičius

XX a. lietuvių geologas.

Dalinkẽvičius Juozas (1893 VI 13 Pamūšyje, Ukmergės apskrityje 1980 II 26 Vilniuje), geologas, Lietuvos MA akademikas, geologijos ir mineralogijos daktaras. Vilniaus universiteto profesorius ir Geologijos katedros vedėjas (1940–1963). Detalių geologinių regioninių tyrimų pradininkas Lietuvoje. Tyrė devono, karbono, permo, juros, kreidos, paleogeno, neogeno stratigrafiją, tektoniką, naudingąsias iškasenas, devono fauną, kreidos sistemos ichtiofauną. Dalinkevičiaus geologijos darbai siekė Mažąją Lietuvą. Sudarė geologinių žemėlapių, kuriuose parodyta Rytprūsių geologinė ir tektoninė sandara bei paleogeografinė raida.

L: Juozas Dalinkevičius. V., 1988.