Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Būčys

XIX –XX a. lietuvių knygnešys.

Būčỹs Juozas apie 1873 1927 IV 27 Šilgaliuose, kunigo Andriaus Stanislovo Būčio brolis. Paveldėjęs ūkį Šilgaliuose, iš Prūsų gabeno lietuviškas knygas, o į Prūsus – įvairią politinę literatūrą. 1906 persekiotas rusų policijos kaip 1905 Vilniaus seimo rezoliucijų platintojas, turįs nelegalių ryšių su užsieniu. Dėl to du kartus slapstėsi Mažojoje Lietuvoje. Per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečių suimtas ir 3 metus kalintas Hannoveryje, Cellės kalėjime.

MLFA