Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Aleksandras Babilius

XX a. jūreivis šturmanas.

Bablius Juozas Aleksandras 1912 1996, jūreivis šturmanas. Baigęs Jurbarko gimnaziją, karinę tarnybą atliko laive Prezidentas Smetona. Gavęs Susisiekimo ministerijos stipendiją, mokėsi Marselio jūrų mokykloje. Po Antrojo pasaulinio karo gavo darbą norvegų laive, vėliau atvyko į JAV, išlaikė antrojo jūrininko egzaminus ir plaukiojo šios šalies laivuose. Didžiąją savo palikimo dalį (100 tūkstančių JAV dolerių) paskyrė lietuviškajai Vasario 16-osios gimnazijai Hüttenfelde (Vokietijoje).

Povilas Almis Mažeika