Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juodupėnai

Juodupiai, 2, kaimai ir dvaras Geldapės apskrituje, Romintos girioje.

Juodupėnai, Juodùpiai, 2 (vok. Joduppen, Jodupöhnen, Gross Jodup, Klein Jodup, nuo 1938 Grossholzeck, Holzeck, Mittelholzeck, Kleinholzeck; lenk. Czarnowo Wielkie, Czarnowo Šrednie, Czarnowko), kaimai ir dvaras Geldapės apskrituje, Romintos girioje, palei Juodupę ir Didžiąją pelkę, 9 km į rytus nuo Geldapės. Nedideli gatviniai kaimai, viensėdžiai, mažas dvarelis tęsėsi apie 4 km juosta nuo Gelveidžių į šiaurę pro Šenkobalį ligi Šeškėbalio. Buvo įsikūrę iškirstuose girios ploteliuose, kalvose tarp pelkių. Juodupėnų vietovardžiai kilę iš upėvardžio Juodupė. Iš pelkių ir girių tekėjusių upelių vanduo buvo tamsus, „juodas“.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas