Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juodgaliai

Juodgalviai, kaimas ir seniūnija Pakalnės apskrityje, Kryžionų parapijoje ir valsčiuje.

Juodgalia, Juodgalvia (vok. Jodgallen, nuo 1938 Grünhausen; rus. Lugovoje), kaimas ir seniūnija Pakalnės apskrityje, Kryžionų parapijoje ir valsčiuje, 17 km į vakarus nuo Gastų, 5,7 km į pietryčius nuo Kryžionų, tarp Užleikio ir Šalteikės upių, netoli Nemunyno ištakų. Nusausintose Nemuno deltos žemėse buvo įkurtas Juodgalių kaimas-kolonija, palei nutiestą kelią tankiai išdėstant nedideles sodybėles ir kiekvienai jų skiriant po ilgą ir siaurą žemės rėžį. Juodgalių valsčiui priklausė: Būdeliškiai, Greituška, Jonežeris, Labograšiai, Nausėdija, Pakyzeriai, Pakusa, Senieji Kryžionai, Šakpievis, Šalteikiai, Varžė ir Varžlaukiai. Statistikos duomenimis, 1905 iš 2871 Juodgalių valsčiaus gyventojų 124 žmonės (4,3 %) buvo lietuviai. Juodgaliuose buvo dviklasė pradžios mokykla, kurią lankė 117 mokinių iš Juodgalių, Senųjų Kryžionų ir Šalteikių. Po Pirmojo pasaulinio karo įsisteigė žemės ūkio kooperatyvų draugijos kasa (vok. Raifeisenverein), veikė žemės ūkio mokykla. Juodgaliuose gyveno ūkininkai lietuviškomis pavardėmis: Baltrušis, Gaidys, Jakubaitis, Kiela, Kedingis, Kubaitis, Kūjus, Lozaitis, Merkys, Plonus, Rupšas, Stašulis, Šora, Šorys, Šons ir kitomis. 1939 buvo 464 gyventojai, 2 vėjo malūnai, daug sodybų. Sovietmečiu Juodgaliai sunaikinti – 1975 nieko nebebuvo.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Juodgalių dviklasė mokykla, 1936 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo