Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jungtinio spirito ir alaus bravoro pastatai

gyvenamasis-administracinis pastatas su firmine gėrimų parduotuve.

Jungtnio sprito ir alaũs brãvoro pastata. Gyvenamasis-administracinis pastatas H. Manto gatvėje su pirmame aukšte veikusia firmine gėrimų parduotuve. XIX a. pabaigoje ir XX a. I pusėje sujungti ir rekonstruoti du namai bei priestatas. Fasaduose įvairių stilių apraiškos: vėlyvojo jugendo, ekspresionizmo, konstruktyvizmo. Keturaukštis gamybinis korpusas Šaulių gatvėje – raudonų plytų statinys.

Dar skaitykite Jungtinis spirito ir alaus bravoras.

Tatoris J. Senoji Klaipėda. V., 1994, p. 272–273.