Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Jung-Litauen“

„Jaunoji Lietuva“, demokratinis sąjūdis, susikūręs apie 1860 Mažojoje Lietuvoje.

„Jung-Litauen“ („Jaunoji Lietuva“), demokratinis sąjūdis, susikūręs apie 1860 Mažojoje Lietuvoje vokiečių Fortschrittspartei [Pažangiečių partija] gretose. Sąjūdžio dalyviai vadinosi Junglitauer ir partijoje sudarė atskirą grupę. Jung-Litauen norėdama rinkimuose gauti mažlietuvių balsų, rėmė jų pastangas išlaikyti gimtąją kalbą mokyklose ir bažnyčiose. Savo idėjas Jung-Litauen skleidė laikraštyje Bürger und Bauern Freund [Miestiečių ir ūkininkų draugas]. 1863 ėjo ir lietuvių savaitraštis Lietuvininkų paslas, savo broliams naujienų parneszas, savo turiniu prilygęs vokiškai laidai. Dėl finansinių sunkumų jis 1864 nustojo eiti. Kad sumažėtų Konservatorių partijos poveikis lietuviams, Jung-Litauen ir vėliau rėmė lietuvių reikalavimus. Tačiau stipri Pažangiečių partija (pvz., 1861 rinkimuose į Prūsijos landtagą ji laimėjo 38 vietas iš 54) netrukus susilpnėjo. Po Prūsijos laimėtų karų (1864, 1866, 1870–1871) iškilusi Konservatorių partija ėmė uždarinėti lietuvių mokyklas ir netgi bausti lietuvius už opozicinę veiklą.

LE