Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Julius Pederzani-Weber

XIX–XX a. katalikų kunigas ir rašytojas.

Pederzani-Weber Julius 1836 V 17Klagenfurte (Austrija) 1921 XII 2 ten pat, katalikų kunigas ir rašytojas. Nesutikdamas su naujomis Bažnyčios nuostatomis po 1871 dirbo namų mokytoju, rašė istorinius romanus bei jaunimo auklėjimo veikalus. Knygose Kynstud. Die Siege der Helden der Marienburg über die Heiden des Ostens [Kęstutis. Marienburgo karžygių pergalė prieš Rytų pagonis; 2-as leid., 1888] ir Marienburg. Eine deutsche Kulturstätte im Osten [Marienburgas. Vokiečių kultūros centras Rytuose], laikydamasis XIX a. pabaigos nacionalistinių pažiūrų, teisino kryžiuočių žygius kaip misiją į barbarų – pagonių kraštus.

Manfred Klein

Iliustracija: Juliaus Pederzani-Weberio knygos „Kynstud. Die Siege der Helden der Marienburg über die Heiden des Ostens“ viršelis, 1888 / Iš Manfredo Kleino rinkinio