Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Julius Karolis Česna

XIX a. evangelikų liuteronų kunigas, kovotojas už lietuvybę.

Česnà Julius Karolis 1807Tauragėje 1871 I 22 ten pat, evangelikų liuteronų kunigas, kovotojas už lietuvybę. Nuo 1826 studijavo Karaliaučiaus universiteto Filologijos-filosofijos fakultete, 1830 baigė Teologijos fakultetą (pastarojo dekanas buvo Martynas Liudvikas Rėza). 1831 mirus tėvui, gavo Tauragės evangelikų liuteronų parapiją, kurioje kunigavo iki mirties. 1843 Tauragėje pastatydino dabartinę evangelikų liuteronų bažnyčią. Steigė parapijų mokyklas (parapijoje jų buvo 8, beveik visos lietuviškos). Rūpinosi 1863 sukilėliais. Po sukilimo kovojo su Rusijos administracija, uždraudusia bažnyčiose vartoti lietuviškas tikybos knygas.