Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jules Fred Levin

Džalsas Fredas Levinas, JAV kalbininkas.

Levin Jules Fred (Džalsas Fredas Lèvinas) 1940 I 25 Čikagoje, JAV kalbininkas. Filosofijos daktaras (1971), profesorius (1987). Studijavo Kalifornijos universitete Los Andžele. Nuo 1969 dirba Kalifornijos universitete Riverside. 1981 kaip Fulbrighto stipendininkas stažavo ir skaitė paskaitas Vilniaus universitete. Svarbiausias veikalas The Slavic Element in the Old Prussian Elbing Vocabulary, 1974 [Slavų kalbų elementas senosios prūsų kalbos Elbingo žodynėlyje]. Paskelbė straipsnių prūsų kalbos rašybos, lietuvių kalbos leksikos, akcentologijos, sintaksės klausimais.

Algirdas Sabaliauskas