Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juknaičiai, 2

valsčiaus centras, seniūnija ir dvaras Pilkalnio apskrityje, Lazdynų parapijoje.

Juknáičiai, 2 (vok. Jucknaten, nuo 1938 Meißnersrode; rus. Illovaiskoje), valsčiaus centras, seniūnija ir dvaras Pilkalnio apskrityje, Lazdynų parapijoje, 24 km į šiaurę nuo Pilkalnio, 3 km į šiaurę nuo Lazdynų. 1580 minėti Jucknaiten. Statistikos duomenimis, 1905 valsčiuje iš 2267 gyventojų buvo 719 (31,7 %) lietuvių. Keliose valsčiaus gyvenvietėse jie sudarė daugumą, pvz., Griklaukiuose 59 %, Senuosiuose Skardupėnuose 58,6 %. 1939 buvo 221 gyventojas. Piečiau Trapėnų girios buvo didelės sodybos su darbininkų sodybėlėmis greta, kelių sodybų gatvinis kaimas, 3 didesnės naujasėdijos Juknaičių žemių pakraščiuose. 1995 nuošalioje gyvenvietėje dar buvo senų pastatų. Vietovardis sietinas su 1516 toje vietoje gyvenusiu Jugkna (: Juknà).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas