Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Joseph Bender

Jozefas Benderis, XIX a. vokiečių istorikas.

Bender Joseph (Jozefas Beñderis) 1815 VII 31Vestfalijoje (Vokietija) 1893 XII 8Brunsberge (Rytprūsiai), vokiečių istorikas. Mokytojavo Ansbergo, Padeborno, Konitzo, Brunsbergo gimnazijose. 1846 apsigyveno Brunsberge. Nuo 1863 Katalikiškosios Brunsbergo akademijos (Lyzeum Hosianum) istorijos profesorius. Susidomėjo Prūsijos, ypač jos žemės Varmės, senove. 1856 subūrė Verein für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands [Varmijos istorijos ir archeologijos draugija], redagavo jos žurnalą Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands. Paskelbė darbų (vokiečių ir lotynų kalbomis) iš Prūsos istorijos: Über die Namen Preussen, 1860 [Apie prūsų vardus]; De veterum Prutennorum diis, 1865 [Apie senprūsių dievus]; Zur altpreussischen Mythologie und Sittengeschichte, 1865, 1867 [Senprūsių mitologijos ir papročių istorijos klausimu]; De Livoniae, Estoniae, Prussiae vicinarumque terrarum episcopis saeculi XII, 1867 [Apie XII a. Livonijos, Estijos, Prūsos ir gretimų kraštų vyskupus]; Geschichte der philosophischen und theologischen Studien im Ermland, 1868 [Filosofijos ir teologijos studijų Varmijoje istorija]; Preussen und Deutsche, 1871 [Prūsai ir vokiečiai]; Ermlands politische und nationale Stellung innerhalb Preussens an den Hauptmomenten einer früherer Geschichte und Verfassung dargelegt, 1872 [Varmijos politinė ir tautinė padėtis Prūsijoje svarbiausiais ankstyvosios istorijos momentais ir jos sandara]; Beiträge zur Geschichte des preussischen Geld- und Münzenwesen, 1878 [Prūsijos pinigų ir monetų kalybos istorijos klausimu]; Comentatio de jure et ratione dominationis pontificum Romanorum in terram gentemque veterum Prutenorum, 1891 [Komentaras apie Romos popiežių valdžios senprūsių žemei ir genčiai teisę ir pagrindą].

Vaclovas Bagdonavičius