Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Josef Nadler

Jozefas Nadleris, XIX–XX a. austrų literatūros istorikas.

Nadler Josef (Jozefas Nãdleris) 1884 V 23 Neudörfle (dabar Novi Ves, Čekija) 1963 I 14 Vienoje, austrų literatūros istorikas. Nuo 1904 studijavo vokiečių filologiją Prahos universitete, 1908 parašė studiją apie J. V. Eichendorfo lyriką ir įgijo mokslinį laipsnį. 1925–1931 profesorius Karaliaučiaus universitete. 1929 gavo G. Kellerio premiją (vok. Gottfried-Keller-Preis). Sukūrė naują metodą vokiečių literatūros istorijos nagrinėjimui. Nuo 1912 leistas jo veikalas Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften [Vokiečių kilčių ir vietovių literatūros istorija]. Iki 1928 išleisti 4 tomai, juose 2 skyriai apie Prūsiją. Pagal Nadlerio metodą mažiau dėmesio skirta autoriams, daugiau analizuoti jų veikalai ir poveikis visuomenei. Atrado anksčiau nepastebėtų senųjų autorių; nemaža dėmesio skyrė vokiečių santykiams su Rytų tautomis. Skaitydavo literatūros paskaitas ir Lietuvos universitete Kaune. Savo svarbiausio veikalo 4 leidime Literaturgeschichte des deutschen Volkes. Dichtung und Schrifttum der deutschen Stämme und Landschaften [Vokiečių tautos literatūros istorija. Vokiečių kilčių ir vietovių poezija ir raštija, 1938–1941] Nadleris performulavo kai kurias idėjas pagal nacionalsocialistinę pasaulėjautą. Parašė per 300 straipsnių ir knygų (tarp jų – Sämtliche Werke J.G.Hamanns [J. G. Hamanno kūrinių rinktinė, 6 tomai, 1949–1957]; monografiją Johann Georg Hamann, 1949).

L: Nadler J. Kleines Nachspiel. Wien, 1954 (Autobiographie); LE.

Manfred Klein