Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Joniškės (1) kapinynas.

IV ir IX–XIII amžių kapinynas.

Jõniškės (1) kapinýnas. Iš Joniškės kapinyno į Karaliaučiaus muziejų Prussia XIX a. pabaigoje pateko įvairių senienų, datuojamų IV ir IX–XIII amžiais. Dalis dirbinių apdegę – iš degintinių kapų. Archeologai kapinyno netyrinėjo, tiksli jo vieta nežinoma.

Linas Tamulynas