Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas XXIII

Katalikų Bažnyčios popiežius (antipopiežius; 1410–1415).

Jõnas XXIII, tikr. Baldasare Cossa, popiežius (antipopiežius) 1410–1415. Rezidavo Pizoje. Per Konstancos susirinkimą Lenkijos karalius Jogaila ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas po pergalės Žalgirio mūšyje (1410) ir apkrikštiję žemaičius (1413) kreipėsi į Joną XXIII su prašymu panaikinti imperatorių ir popiežių duotas privilegijas Kryžiuočių ordinui. Pagal jas visos kryžiuočių užkariautos nekrikščionių ir schizmatikų žemės buvo dovanotos jiems. Jonas XXIII specialiu 1415 I 17 raštu panaikino ankstesnių popiežių ir imperatorių Kryžiuočių ordinui patvirtintas teises į užkariautas pagonių, taip pat prūsų bei lietuvių, žemes.

L: Alekna A. Katalikų bažnyčia Lietuvoje. K., 1936. p. 44–45; Dundulis B. Lietuvių kova dėl Žemaitijos ir Užnemunės XV a. V., 1960, p. 151–157; Gelžinis M. Mūsų gimtinė Mažoji Lietuva. V., 1996, p. 115, 147.

Algirdas Antanas Gliožaitis