Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas XV

Katalikų Bažnyčios popiežius (985–996).

Jõnas XV, Katalikų Bažnyčios popiežius 985–996. Viename jo dokumentų greta Lenkijos minimas ir prūsų kraštas.

L: Gelžinis M. Mūsų gimtinė Mažoji Lietuva. V., 1996, p. 210.

Algirdas Antanas Gliožaitis