Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Urbaitis

XIX a. knygrišys iš Tilžės.

Ùrbaitis Jonas apie 1804 1863 VIII 2, knygrišys iš Tilžės. 1830 perėmė mirusio brolio Kristupo knygrišyklą. Prekiavo kalendoriais, vadovėliais, religine literatūra lietuvių ir vokiečių kalbomis, raštinės prekėmis, turėjo trumpai veikusį antikvarinių leidinių skyrių. Platino Jeano Henrio Bono, Bornträgerių, Gräfės ir Unzerio, Ernsto Hermanno Mangelsdorfo knygynų katalogus, pardavinėjo knygų atsargas ir priiminėjo užsakymus bet kuriam leidiniui, paminėtam ne tik Mažosios Lietuvos, bet ir Vokietijos laikraščiuose. Talkino Hartungų spaustuvei. Nuo 1841 ėjo Karaliaučiaus J. H. Bono knygyno įgaliotinio pareigas. 1847 dalyvavo Antrojoje Tilžės amatų parodoje, kur jo gaminiai buvo įvertinti kaip meniški, ypač violetiniu aksomu įrištas gaidų sąsiuvinis. Knygrišykla užsidarė 1863.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai (iki 1940 metų). V., 1992; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.