Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Stoskeliūnas

XX a. poetas, mokytojas, literatūros tyrinėtojas, visuomenininkas.

Stoskelinas Jonas 1913 VII 10Kampuočiuose (Suvalkų aps.) 1991 III 11Seinuose, poetas, mokytojas, literatūros tyrinėtojas, visuomenininkas. 1937 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyrių. Mokytojavo Suvalkuose, Seinuose. Rašė straipsnius apie lietuvių rašytojus bei poetus Aušroje. Parašė darbą apie K. Donelaičio Metų stilių (1939), eilėraščių, istorinę poemą Šiurpilų gynimas (1990, apie sūduvių piliakalnį). Pasirašinėjo J. Papelenio vardu.