Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Stankus

lietuvių archeologas.

Stañkus Jonas 1937 III 8Vileišių kaime (Kuršėnų vls.) archeologas. 1964 baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, dirbo Kretingos kraštotyros muziejuje, istorijos mokytoju Kretingos, Palangos mokyklose, nuo 1965 – Istorijos etnografijos muziejuje Vilniuje (dabar Lietuvos nacionalinis muziejus), 1967–1993 – Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje, vadovavo archeologinių tyrimų grupei. Paskelbė per 100 straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose (tarp jų straipsnis Klaipėdos m. dalies geležinių dirbinių metalografinė analizė // Kultūros paveldas-97, V., 1997). Ištyrė, išžvalgė daugiau kaip 50 archeologinių objektų; tarp jų ir Bandužių I–XIII a. kapinyną (tyrinėtas 1984–1989, medžiaga paskelbta: Bandužių kapinynas // Lietuvos archeologija, t. 12. V., 1995).

Vytautas Gocentas