Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Richteris

XVIII a. Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas.

Rchteris Jonas 1704Klaipėdoje 1754 XI 14 ten pat, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas. Iš Lübecko kilusio Klaipėdos pirklio sūnus. Studijavo Karaliaučiaus (nuo 1722), vėliau Hallės universitetuose. 1727–1728 dėstė lietuvių kalbą Hallės lietuvių kalbos seminare. 1728 grįžo į Klaipėdą. Ordinuotas kunigu, paskirtas į Katyčių parapiją. Nuo 1736 Klaipėdos lietuvių evangelikų liuteronų kunigas. Gerai mokėjo lietuvių kalbą. Hallėje išliko Richteriui priskiriamas vokiečių–lietuvių kalbų žodyno 300 lapų rankraštis, be antraštinio puslapio. Spėjama, kad jį Richteris paliko naudotis seminaro klausytojams. Šio žodyno ištraukų Franzas Spechtas paskelbė leidinyje Archivum philologicum (1935, t. 5). Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje yra rankraščio mikrofilmas. Jį ištyrė ir aprašė Vincas Urbutis (Baltistica, 1987, t. 23, 1988, t. 24). Rankraštyje yra apie 10 tūkst. lietuviškų žodžių, dalis vokiškų žodžių neišversti. Jaučiama klaipėdiškių tarmė. Manoma, kad tai ne originalus žodynas, o ankstesnio nežinomo žodyno pataisyta ir papildyta redakcija.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 2. Čikaga, 1963, V., 1990; Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija 4. V., 1990; Drotvinas V. Johannas Richteris ir Lietuvių kalbos seminaras Hallėje, Acta Linguistica Lithuanica, t. 44, 2001.

MLFA

Zigmas Zinkevičius