Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Pipiras

Lietuvos kariuomenės savanoris.

Pipras Jonas XIX a. pabaigojeSmilgynuose (Klaipėdos aps.) 1919 II 19ties Telšiais, Lietuvos kariuomenės savanoris. Perskaitęs M. Sleževičiaus 1918 pabaigoje pasirašytą atsišaukimą Lietuva pavojuje… gelbėkim Lietuvą, stojo į besisteigiantį I Žemaičių batalioną. Žuvo pirmajame mūšyje su bolševikais. Tai buvo viena pirmųjų Lietuvos Nepriklausomybės kovų aukų.

Vytautas Gocentas