Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Milašis

Jonas Milašius, XX a. Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas.

Milãšis Jonas, Milãšius 1892 IX 8Lietuvoje 1966 III 11Los Andžele (JAV), Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas. 1915 Orenburge (Rusija) baigė karo mokyklą, kariavo pirmajame pasauliniame kare. Po 1917 organizavo lietuvių karių komitetus, išrinktas 2-osios rusų armijos lietuvių komiteto pirmininku. 1918 XII 18 Vilniuje stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, 1919–1920 dalyvavo kovose už Lietuvos nepriklausomybę. 1919 paskirtas ypatingų reikalų karininku prie J. Aukštuolaičio Vokietijoje, kur organizavo prūsų lietuvių savanorius ir padėjo gabenti ginklus į Lietuvą. 1921–1935 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Vytauto Didžiojo universitete studijavo mediciną. 1933 baigė Vytauto Didžiojo aukštųjų karininkų kursų administravimo skyrių. 1935 paleistas į atsargą. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1949 apsigyveno JAV. Amerikos lietuvių tautinės, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungų, Lietuvos karių veteranų sąjungos Ramovė narys. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, Lietuvos nepriklausomybės ir Latvijos Nepriklausomybės medaliais.

L: Įsakymas Krašto apsaugos ministerijai Nr. 37. 1919. 02. 25; Karininkų metraštis. K., 1933; Alfabetinis Lietuvos kariuomenės karininkų sąrašas. K., 1938; LE. T. 18. Boston, 1959, p. 456; Žadvydas O. A. A. Plk. ltn. Jonas Milašis // Karys. 1966, nr. 4, p. 127–128; JAV lietuviai. T. 1. V., 1998, p. 683.

Jonas Vaičenonis