Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Matusas

XX a. lietuvių istorikas.

Mãtusas Jonas 1899 X 26Vaiguviškiuose (Šakių aps.) 1962 VI 29Niujorke, istorikas. Mokėsi Vilkaviškio kunigų seminarijoje, 1924 VIII 31 įšventintas kunigu. 1924–1930 studijavo Lietuvos universitete, kur gavo istorijos daktaro laipsnį. Lankydavosi Karaliaučiaus universitete. 1940 Vytauto Didžiojo universiteto docentas. Dėstė Lietuvos kultūros, Lietuvos pajūrio ir Prūsų žemės istoriją. 1945–1946 pasitraukė į Vokietiją, 1948 atvyko į JAV. Parašė 20 straipsnių apie Mažosios Lietuvos istoriją: Albertas Vijūkas-Kojelavičius kaip Lietuvos istorininkas (1930), Klaipėdos atvadavimas (1938), Senovės prūsų žemės nukariavimas (1940) ir kitų.

L: Jonas Matusas. Literatūrinė rodyklė. Sud. L.Vanagaitė. Vilnius, 1999.