Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Mašiotas

XX a. mokytojas, matematikas.

Mašiótas Jonas 1897 IX 12Rygoje (Latvija) 1953 II 28Čikagoje (JAV), mokytojas, matematikas. 1916–1918 dirbo Lietuvių tremtinių komitete Maskvoje. 1919–1922 mokytojavo Marijampolės gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje. Nuo 1922 Berlyno ir Züricho universitetuose studijavo matematiką. 1926 Kauno komercinės aukštosios mokyklos, nuo 1927 Aušros berniukų gimnazijos Kaune, nuo 1943 Vilkijos gimnazijos mokytojas. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Čia 1945 su kitais įkūrė Lietuvos atgimimo sąjūdį. 1949 persikėlė į JAV. Dalyvavo Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos Čikagos skyriaus veikloje. Buvo išrinktas į jos valdybą ir apie 3 metus buvo iždininku. Išleido keletą matematikos vadovėlių.

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. V., 1998; Keleivis, 1953, nr. 4 (21).