Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Labrencas

XIX–XX a. ūkininkas.

Lãbrencas Jonas (1887 I 1 Vitiniuose, Klaipėdos apskrityje 1953 Raišiuose, Klaipėdos apskrityje), ūkininkas. Žmona Marinkė Daugalytė (1888 V 4 Raišiuose–1956), vienturtė, gerai mokėjo verpti, austi, siuvinėti, šeimininkauti ūkyje. Labrencas tarnavo kareiviu kronprinco husarų pulke Potsdame. Turėjo 60 ha žemės, plytinius ir medinius pastatus Raišiuose, 5 butų namą Giruliuose. Labranco brolis Martynas liko ūkininkauti Vitiniuose. Užaugino dukteris Marę Margaretą, Anę Elizotę Labrencytę-Goirienę, Trūdę, sūnų Martyną. Sulaukė liūdno likimo: sovietų persekiotas, išvadintas buože, mirė visiškai nuskurdęs. Kapas apiplėštas, nuo velionio nudraskyti paprasti drabužiai. Jo žmona nepakeldama patyčių taip pat netrukus mirė.

MLFA

Jurgis Reisgys

Rūta Mačiūnienė

Vilius Pėteraitis