Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Kriščiūnas

XX a. lietuvių miškininkas.

Kriščinas Jonas 1904 VI 11Pakalniškiuose (Šakių aps.) ?, lietuvių miškininkas. 1927 birželį su kitais miškininkais keliavo per Klaipėdos kraštą. Tyrinėjo pustomų smėlio kopų sutvirtinimą pušaitėmis Juodkrantėje. Čia sutiko Tilžės lietuvininkių. 1944 traukiantis į Vakarus, buvo patekęs į Ylavos lagerį, kuriame sutiko lietuvininkų, rado jų maldaknygių. Nuo 1949 gyveno JAV. Paskyrė 1000 JAV dolerių H. Tomo-Tamašausko knygai apie Pakalnės ir Labguvos apskritį, lietuvininkus Lietuviškasis pamarys (1975 išleido Čikagos lietuvių literatūros draugija).

Vytautas Gocentas