Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Kirvickis

Klaipėdos krašto gydytojas, XX a. visuomenės veikėjas.

Kirvckis Jonas 1891 XI 20Plikiuose (Klaipėdos aps.) ?, gydytojas, visuomenės veikėjas. 1913 baigęs mokytojų seminariją Klaipėdoje, 5 metus dirbo Mažosios Lietuvos įvairiose pradžios mokyklose. Vėliau Karaliaučiaus universitete studijavo gamtą ir matematiką, paskui mediciną. 1923 baigęs universitetą, gavo medicinos daktaro laipsnį. Klaipėdoje atliko gydytojo praktiką, Berlyne gilino žinias. Grįžęs buvo teismo gydytojas Klaipėdoje bei Klaipėdos krašto direktorijos medicinos patarėju. Aktyvus visuomenės veikėjas, Klaipėdos krašto medicinos gydytojų draugijos pirmininkas, ėjo uosto gydytojo pareigas, dėstė higieną Pedagoginiame institute. 1939 naciams užėmus kraštą turėjo pasitraukti iš visų pareigų. Išvykęs į Berlyną specializavosi kaip akių ligų gydytojas. Nuo 1929 paskelbė straipsnių Medicinoje ir kitur.

LE