Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Keimelis

Keimel, XVII a. Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, Nemerkiemio kunigas.

Kéimelis Jonas (Keimel), XVII a. Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, Nemerkiemio kunigas. Polemizavo dėl Gumbinės klebono Michaelio Mörlino siūlomos rašomosios kalbos reformos. Keimelis išleido poleminius raštus dėl M. Mörlino Pagrindinio lietuvių kalbos principo. 1706 Keimelis ir kiti diskusijų dalyviai siūlė įsteigti lietuvių filologijos draugiją lietuvių kalbos problemoms spręsti (Societas Lithuanica-philologica). Jos nariai būtų turėję moksliškai apdoroti lietuvių kalbos medžiagą ir skelbti savo darbo rezultatus bei rekomendacijas. Draugija nebuvo įkurta dėl 1709–1711 didžiojo maro.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 56, 104.

Zigmas Zinkevičius